Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang

Mời đăng ký tham dự Lớp huấn luyện kỹ năng viết và Nhiếp ảnh báo chí

a-giai-thuong-20
Kính gửi quí cán bộ, công nhân viên, Lực lượng 3 Cùng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ, đẩy mạnh thông tin hoạt động của chương trình Cùng nông dân ra đồng thông qua việc đưa vào hoạt động Câu lạc bộ ký giả 3 Cùng, thành lập Nhóm quản...

Chính sách Chất lượng và Môi trường của Nhà Máy Lê Minh Xuân

Nha May Chau THanh 2
            Toàn Văn Văn Bản Nha May Le Minh Xuan                                                  

Chính sách Chất lượng và Môi trường của Nhà Máy Châu Thành

Nhà máy Châu Thành
Toàn Văn Văn Bản Của Nha may Chau Thanh Đảm bảo chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn đã đăng ký và cung cấp đúng theo đơn đặt hàng của Phòng cung ứng. Cam kết tiến hành các hoạt động của Nhà máy trên nguyên tắc ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động xấu đến con người,  môi trường cũng như tài sản, không những...

Thông báo xây dựng phòng truyền thống AGPPS

Truso AnGiang
  Số:     /TB- KVP   Tp. HCM, ngày  20  tháng  06  năm 2013. THÔNG BÁO Về việc: Đóng góp tư liệu xây dựng phòng truyền thống AGPPS Kính gửi: Quí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên AGPPS. Để ghi nhận lại hành trình xây dựng và phát triển AGPPS với những cột mốc quan trọng và đáng tự hào, với mục...

Nâng cao tinh thần làm việc, ý thức tiết kiệm

DaihoiCodong2
Kính gửi: Toàn thể Anh chị em cán bộ, nhân viên (CBNV) trong Công ty,  Năm 2013, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đối diện với hàng loạt khó khăn của đáy suy thoái kinh tế giai đoạn 2011 – 2013. Doanh nghiệp trong tất cả các ngành sản xuất đang đối mặt với sự sút giảm lớn của thị trường và phải chống chọi để...